KOTITALOUSVÄHENNYS

Palvelemme IT- asioissa myös kuluttaja-asikkaita. Kuluttaja-asiakkailla on mahdollisuus hakea kauttamme ostettuja palveluita kotiutalousvähennyksinä verottajalta.

Kun ostat tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluita, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2015 on 2 400 euroa vuodessa. Summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.


Tietotekniikka asennus- ja neuvontapalvelut
Kotitalousvähennykseen oikeuttavia tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluita ovat muun muassa:Digilaitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen 

Tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen 

Tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen


Tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle sekä kodissa tapahtuva kodin tieto- viestintälaitteiden ja -yhteyksien opastustyö


Lue lisää kotitalousvähennyksestä vero.fi sivustolla