PALVELULIIKETOIMINNAN KONSULTOINTI

Palvelujen kehittäminen tarjoaa globaalistuvassa kilpailussa mahdollisuuden parantaa kannattavuutta ja kehittää uutta liiketoimintaa ITC-alan yrityksille, teollisuuden kuin kaupankin alan yrityksille.

Tuemme teitä kokonaisvaltaisesti kaikessa palveluliiketoimintanne kehittämisessä ja tähän liittyvän muutoksen suunnittelussa,ohjaamisessa ja läpiviennissä. Autamme synnyttämään toimivaa palvelukulttuuria, kykyä uudistua ja kehittää uusia asiakaslisäarvoa tuovia palveluita, palvelumyynnin osaamista ja välineitä.

Desingn Thinking liiketoimintamalli
Yritykset ja julkisorganisaatiot etsivät jatkuvasti uusia arvonluonnin ja ansainnan malleja, jotta ne pysyvät kilpailu- ja toimintakykyisinä. Menestyksekäs liiketoimintamallien kehittäminen perustuu asiakkaiden ymmärtämiseen ja järjestelmälliseen uuden oppimiseen.Tuotantovaiheessa säästyy verta, hikeä ja kyyneliä, kun ideoiden keskeisiä oletuksia on testattu asiakkailla järjestelmällisesti kehitysprojektin alusta lähtien. Modernin kehittämistavan perustyökaluja ovat Business Model Canvas ja palvelumuotoilun visuaaliset menetelmät.

Design liiketomintamalla voidaan pilkkoa karkeasti seuraaviin osa tekijöihin:

Tarkkailu
Tarpeiden analysointi
Ideointi
Ratkaisun synteesi

Konsultoinnin hyödyt 
Design Thinking liiketoimintamalli on järjestelmällinen, käytännönläheinen ja visuaalinen tapa suunnitella ja kehittää liiketoimintamalleja. Konsultoinnissa opittavat menetelmät soveltuvat myös julkisten ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toimintamallien kehittämiseen ja uudistamiseen.

Ketkä hyötyvät eniten
Konsultoinin kohderyhmä on suunniteltu yritysten ja julkisten organisaatioiden johdolle ja kehittäjille, jotka haluavat aidosti ymmärtää asiakkaitaan paremmin, rakentaa toimivia liiketoimintamalleja ja myyviä arvolupauksia.

Kysy lisää konsultointipalveluistamme tai tilaa suoraan palvelu!

Ota yhteyttä!