EASY BUSINESS  -palvelinylläpito

Palvelin on jokaisen yrityksen tietojärjestelmän ydin.
Palvelimen sisältämää tiedonarvoa on vaikea mitata rahassa. Palvelimen on pyörittävä moitteettomasti viikon jokaisena sekunttina, minuttina, tuntina ja päivänä. Siksi sen toimivuudesta on  jatkuvasti pidettävä huolta tarkasti. 

Palvelin, jonka ylläpitoa laminlyödään, tulee yleensä yritykselle hyvin kalliksi. Palvelimen ylläpidon laminlyönnnistä aiheutuneet vahingot lamaannuttavat useimmiten kaiken mahdollisen tuottavan työn yrityksessä. Pahimmassa tapauksessa yritys menettää kykynsä tuottaa tulosta pitemmäksi aikaa. 

Palvelinympäristön ylläpito on aina ennalta ehkäisevää toimintaa. Vahingot pitää torjua jo etukäteen, ennenkuin mitään vahonkoa ehtii edes tapahtua. Vahingot voidaan torjua palvelinympäristön jatkuvalla optimoinnilla, joka ehkäisee vahinkojen syntymistä, käyttökatkoksia, sekä alentaa selvästi pitkällä aikavälillä ylläpito ja korjauskustannuksia. 

Palvelinylläpitoa tarvitsevat yrityksen omat palvelimet sekä yrityksen muualle ulkoistetut virtuaalipalvelimet.

Miksi kannattaa valita Easy Business -palvelinylläpito


Ennalta ehkäisemme laaja-alaisten ongelmien syntymistä valvomalla palvelinta

Huolehdimme uusien päivitysten asennuksista

Teemme säännöllisiä tarkistuksia palvelimelle

Huolehdimme tarvittaessa varmuuskopioinneista (lisäpalvelu)

Huolehdimme virustorjunnasta

Huolehdimme palvelimen jatkuvasta käytettävyydestä ja huolehdimme yrityksenne kriittisten tietojärjestelmien moitteettomasta toimivuudesta.
KYSY LISÄÄ EASY BUSINESS palvelinylläpito palvelusta myyntitiimiltämme tai tilaa suoraan palvelu.

Ota yhteyttä!